STRÁŽ OBECNÍ BEZPEČNOSTI - ZEM-DOM z.s.

* analýza bezpečnostních rizik
* zajištění bezpečnosti a prevence kriminality v obci ve spolupráci s Policií ČR a obecní policií
* ochrana a obrana tzv. měkkých cílů
* metodická a praktická příprava na nouzové přežití a zásobování
* preventivně výchovná činnost mezi občany a mládeží
* navazování spolupráce, koordinace a metodické vedení jednotlivců (zejména specialistů ochrany obyvatelstva a dalších dobrovolníků) a jednotek Stráže obecní bezpečnosti (S.O.B)